Leegstand?

LEEGSTAND? ELK CENTRUM HEEFT KANSEN

Kiezende consumenten, kiezende retailers, waardevolle winkelgebieden zonder leegstand

We zien drie belangrijke ontwikkelingen:

1. Consumenten zijn online en kiezen: Consumenten bepalen de waarde van een winkelgebied.  Ze kiezen steeds vaker waar ze wel en waar ze niet gaan winkelen. Daarbij kiezen ze tussen internet en verschillende centra. De verschillen tussen consumentengroepen zijn groot. De verschillen in winkelbehoeften verschillen sterk per locatie. Hoe beter winkelcentra op de (lokale) vraag inspelen, hoe vitaler ze zijn. We helpen u de winkelbehoeften vast te stellen en de juiste winkels te vinden.

2.Retailers zoeken, nieuwe ondernemers: De veranderingen in retail, diensten, horeca en cultuur zijn groot. Vestigingsplaatsen worden zorgvuldig gekozen. Men is op zoek naar de juiste traffic. We helpen u vast te stellen voor welke ondernemers uw centrum aantrekkelijk is en hoe ze succesvol zullen zijn. We helpen ook om een omgeving te maken waar nieuwe  ondernemers en webwinkels zich willen vestigen.

3. Retail agenda: De overheid wil duurzame, aantrekkelijke centra die ook in de toekomst blijven bestaan. Ondernemers kansen geven en inspelen op de behoeften van bewoners en bezoekers. Door een een goed uitvoeringsprogramma, dat inspeelt op de veranderende  (lokale) vraag, de nieuwe klantreis, ontwikkelingen in detailhandel en de kansen voor een specifiek gebied kan leegstand worden weggenomen. We brengen de mogelijkheden in kaart en helpen met een uitvoeringsprogramma.

Vijf Punten Programma Winkelgebieden: Vraag de informatie aan

Daarnaast hebben we een Vijf Punten Programma voor winkelgebieden. Duurzame regie, gericht op meer traffic, het aantrekken van ondernemers, samenhang tussen sociaal domein, voorzieningen en wonen en bieden van knoppen waar ondernemers zelf aan kunnen draaien. Vraag de informatie aan: info@extenzio.nl of bel 036-5235959.