Visie: Account management nieuwe stijl bij gebiedsontwikkeling

Wat maakt een gebied succesvol? Samenhang tussenEen kenmerk dat we telkens terugzien is de samenhang tussen wonen, winkelen en werken. De 3W’s. De bewoners van de Pijp wonen graag in hun wijk, en zijn er blij met de winkels, horeca en andere voorzieningen. In het centrum van Dalfsen zien we hetzelfde. Als die samenhang goed is, komt een centrum in een economische versnelling. Dat is wat wij helpen realiseren.

Van aanbod- naar vraaggericht: Als je vanuit de markt kijkt naar gebiedsontwikkeling dan valt op dat dit nog sterk aanbod gestuurd is.  Schaarste aan woningen, winkels en bedrijfslocaties maakten dit ook mogelijk. Maar een echte duurzame ontwikkeling is in onze ogen alleen mogelijk door primair in te spelen op de behoeften van consumenten en ondernemers: de locatie (winkelgebied, oude wijk, plattelandsgebied, knooppunt) als product. Dit leidde tot het LocationMatch werkconcept, waarin een optimale match tussen vraag en aanbod wordt bereikt. Door professioneel account management weten we bedrijven te binden en aantrekken. Voor oplossen leegstand hebben we het programma Duurzame Aanpak Leegstand.

Het is gebaseerd op ruime ervaring in o.a.:

  • account management
  • retail management en media
  • openbaar bestuur
  • gebiedsontwikkeling
  • concept ontwikkeling
  • publiek-private samenwerking
  • consumentenprofielen en marktsegmentatie
  • marktonderzoek