Politiebureaus dicht? Prima herbestemmingen haalbaar!

Politiebureaus massaal dicht, berichten de media. De komende 10 jaar worden tot 200 bureaus gesloten. Gemeenten maken zich zorgen om veiligheid en leegstand. Die zorgen kunnen weggenomen worden door goede herbestemmingen te kiezen. Er zijn vaak meer oplossingen haalbaar dan wordt gedacht. Vanuit onze ervaring in de wijkeconomie, met retail maar ook met diensten en zorg zien we haalbare mogelijkheden. Het vraagt wel om een goede gezamenlijke agenda. Hoe maak je die? Vraag meer informatie via extenzio@eduardplate.nl

Veiligheid combineren met retail

De haalbare herbestemming van een politiebureau is afhankelijk van de plaats (dorp, stad, centrum, wijk), het gebouw, de huidige functie en de problematiek en de mogelijkheden in de gemeente. In een centrum hebben we goede ervaring met bepaalde vormen van retail, zorg en horeca. Denk bijvoorbeeld aan starters, of hele nieuwe vormen van retail, diensten en horeca. Het is goed mogelijk daar diensten m.b.t. veiligheid in op te nemen. Denk maar aan de manier waarop postdiensten in boekenwinkels zijn opgenomen.

Veiligheid, zorg, bewonerscooperatie

In de zorg zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Voor zorg instellingen zijn centrale locaties van extra waarde. Clienten krijgen dan meer mogelijkheden om mee te doen. Een voorbeeld is de Oude Bieb in Zeewolde. Een voormalig bibliotheekgebouw kreeg een succesvolle bestemming door een combinatie van horeca, zorg, vintage en wellness. De zorginstelling blijkt een 10x hogere verkoop van zelfgemaakte artikelen te halen. Aan dergelijke bestemming kunnen ook diensten m.b.t. veiligheid opgenomen worden. Een interessante aanpak is ook de bewoners cooperatie, waarbij inwoners een aandeel in de zorg cooperatie kunnen krijgen, en kunnen profiteren van de opbrengsten.

Veiligheid en wonen

De combinatie veiligheid en wonen is ook aantrekkelijk. Denk aan de combinatie van starters appartementen en senioren appartementen, waaraan bijvoorbeeld een portier functie met specifieke diensten is toegevoegd. Daar liggen goede aanknopingspunten voor veiligheid diensten. Die kunnen via domotica innovaties gekoppeld worden aan specifieke politie taken.

Oplossing: OPA Methode

Er zijn vaak meer oplossingen haalbaar dan wordt gedacht. De locatie wordt versterkt, veiligheid wordt opgelost, leegstand wordt voorkomen. Via de OPA methode (Onderzoek, Potentie, Activering) worden de mogelijkheden per locatie in kaart gebracht. We kijken met betrokkenen naar de potentie en vertalen dat naar een plan dat we vervolgens gaan realiseren. Vraag meer informatie via: extenzio@eduardplate.nl