DRIE REDENEN WAAROM PARKEREN BELANGRIJK IS

Onderzoek aan de Erasmus Universiteit   zou uitwijzen dat parkeren de winkel niet helpt. Ik zou onderzoeker Giuliano Mingardo graag eens uitnodigen in een winkel op het moment dat parkeren niet kan. Parkeren is belangrijk, al zijn de verschillen per centrum en doelgroep groot. Mingardo haalt echter dissatisfiers (wat is nodig) en satisfiers (wat maakt je extra aantrekkelijk) door elkaar. Er zijn 3 redenen waarom parkeren belangrijk is: 1) Voor wijk- en dorpscentra is goed parkeren een dissatisfier (noodzakelijk) 2) Voor stadscentra is goed parkeren een satisfier (extra aantrekkingskracht), en versterkt haar positie en 3) Het zijn juist vaak de high spending (veel geld, weinig tijd) doelgroepen voor wie parkeren belangrijk is. Ofwel in sommige gevallen de 20% bezoekers die 80% van de omzet geven.

Voor IKEA is parkeren noodzakelijk

Het door elkaar halen van dissatisfiers en satisfiers is een klassieke fout en heel slecht voor centra en ondernemers. Mingardo vergelijkt IKEA bijvoorbeeld met meubelboulevards. Parkeren is echter zowel voor IKEA als meubelboulevards een noodzakelijkheid. De aantrekkingskracht, het onderscheid, komt van het aanbod. Is dat up to date, aantrekkelijk en spreekt het bepaalde doelgroepen aan (IKEA) dan krijg je veel bezoekers. Hier gaat het mis bij meubelboulevards. Ze zijn n iet aantrekkelijk genoeg, blijkt ook uit ons onderzoek. Bijsturen is mogelijk. Maar zonder goed parkeren is zelfs IKEA kansloos.

Voor wijkwinkelcentra (bv Overvecht) of dorpscentra (bv Zeewolde) is eenvoudig en goedkoop parkeren een dissatisfier. Het is nodig. Extra bezoekers worden echter getrokken door onderscheidende winkels, door iets te bieden waardoor je als centrum juist je omgeving extra aanspreekt. Die extra’s werken echter alleen als het parkeren in orde is.

Bezoekers met auto geven meer uit

Het ene wijkcentrum is het andere niet. De doelgroepen kunnen sterk verschillen. Voor Overvecht zal zo’n 15% a 20% van de bezoekers met de auto komen. De bestedingen van deze groep zijn doorgaans echter hoog. Allochtone huishoudens doen hun belangrijkste boodschappen bijvoorbeeld meestal per auto. Uit het grote Koopstromenonderzoek in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht kwam bovendien naar voren dat de 1) de auto vaker wordt gebruikt, 2) de koopfrequentie wat afneemt en 3) het bedrag dat men per bezoek uitgeeft toeneemt.

Als Dreft!

Het is als Dreft. Dreft moet gewoon goed de witte was doen. Dat is de dissatisfier. Maar Dreft moet ook iets bieden waarom je bij AH voor Dreft kiest. En niet voor het huismerk van AH. Het wast witter. Of het is extra duurzaam.  Dat is de dissatisfier. Maar als Dreft om te beginnen niet wit wast, is elk andere onderscheid kansloos. En dat is precies de rol van parkeren bij winkelgebieden.

Wie wil je als stadscentrum aantrekken?

In stadscentra (bv Utrecht) is goed kunnen parkeren -liefst in combinatie met openbaar vervoer-  zelfs een satisfier en kan extra bezoekers aantrekken. Het gaat dan vaak om dat deel van de centrum bezoekers dat meer dan gemiddeld uitgeeft. De kern is welke functie je als centrum wilt hebben, welke doelgroepen je wilt aantrekken en wat je prioriteiten zijn. Uit een onderzoek van ons bleek bijvoorbeeld dat de mobiele, drukke huishoudens in de leeftijd 30+ en drukke empty nest huishoudens sterk achterblijven in de binnenstad van Utrecht. Goede parkeer faciliteiten kunnen helpen die doelgroepen meer te binden. De hoofdvraag is of je dat als centrum ook wilt. Overigens hebben hoge parkeertarieven een negatief effect op de aantrekkingskracht en verblijfsduur. Niet voor niets zijn ook hippe en goedkope winkels populair anno nu.

Conclusie: parkeren belangrijk

Conclusie: parkeren is belangrijk, al zijn de verschillen per centrum en per doelgroep groot. Vaak een dissatisfier (noodzakelijk), soms een satisfier (maakt centrum extra aantrekkelijk). Goed parkeren leidt doorgaans tot extra traffic en hogere bestedingen. Maar het is geen oplossing voor de problemen van elk centrum. Extra traffic krijg je als centrum door een onderscheidend aanbod, zonder goed parkeren krijgt extra aanbod echter minder kans om tot bloei te komen. Kernvraag: Wat is de functie van je centrum, welke prioriteiten heb je en wie wil je aantrekken.