Extenzio, de experts voor vastgoed, centrummanagement, nieuwe ondernemers, diversiteit, consumentengedrag, marketing met data. Management, advies, onderzoek.

Werkzaamheden: Management en advies. Centrummanagement, projectmanagement, advies, gespreksleiding, onderzoek. Nieuw: HetFavorieteCentrum. Centrummanagement nieuwe stijl. In samenwerking met ondernemers, vastgoed, gemeente en gericht op de (lokale) kiezende consumenten zorgen we voor een plezierige maar goede uitvoering van de centrum agenda. Meer draagvlak, meer bezoekers, meer respons. Dat vraagt om schakelen tussen uiteenlopende mensen en belangen. We spreken daarbij 4 talen vloeiend: 1. Ondernemers, 2. Vastgoed, 3. Gemeente en 4. Consumenten. Informatie: eduard@eduardplate.nl of bel 0653-846720.

Interview Omroep Flevoland over centra in Flevoland:  http://www.omroepflevoland.nl/kijken/over-flevoland-gesproken/23-04-2017/08-00

Expertise: Centrummanagement, retail, marketing management, leegstand oplossen, publiek private samenwerking, segmentatie. Samenspel tussen behoeften en mogelijkheden brengt resultaten.

Kenmerken: Fris vakmanschap, creatief, meer dan gemiddeld werkplezier en vooral praktisch. We kijken veel naar de samenhang tussen wonen, winkelen en werken en realiseren ons dat geen stad hetzelfde is. Extenzio is onafhankelijk en opgericht door Nathan Rozema (Labyrinth Onderzoek&Advies) en Eduard Plate (EduardPlate.nl Centrum- en marketing management, vestigingsplaatsen). Ervaren en fris in economie en ruimte, in bedrijfsleven en publieke domein. Eduard doet de management en advies kant (o.a. centrummanager Hardenberg, adviseur Greenland, gespreksleider), Nathan doet veel onderzoek en wijk economie.

Goed samenspel tussen economie en ruimte brengt banen, leegstand verdwijnt. Elke locatie, elk centrum, elke regio heeft kansen voor groei. Niemand kent de toekomst. Flexibiliteit en inspelen op behoeften van ondernemers en consumenten zijn daarom belangrijk. Leg uw vraag, probleem of wens voor op info@extentio.nl en u ontvangt een idee van aanpak!

Voorbeelden: Centrummanagement Stad Hardenberg, Herontwikkeling Krachtstation Kanaleneiland naar woon- en werk units, Klantmonitoring winkelgebieden, Acquisitie bedrijven Europa park, Regional Empowerment, Behoeftenscan dienstverlening wijken, Wijkeconomie, Koopgedrag allochtonen, Allochtone ondernemers

Missie: De klik maken tussen kennis en praktijk, ondernemers in hun kracht zetten Wat doen we: Management, advies, training, presentaties, onderzoek. Opdrachtgevers zijn overheid, vastgoed organisaties, beleggers, dienstverleners, woningbouw corporaties en retailers. Werkterrein: Voorbereiding en en realisatie. Voorbeelden:

  • Beleidsondersteuning en management
  • Ondernemers contacten
  • Duurzame Aanpak Leegstand en nieuwe centrumfuncties
  • Centrum- en gebiedsmanagement
  • Realiseren van banen, duurzame regionale economie
  • Vestigingsplaatsonderzoek, inclusief de lokale DNA en vestigingsplaats optimalisatie
  • Doelgroep profilering en leefstijlen
  • Ondernemers onderzoek, ondersteuning en werving ondernemers
  • Wijkeconomie, geldstromen door de wijk optimaliseren
  • Centrum, retail en sociale domein verbinden

Labyrinth Academy: workshops en trainingen rond economie en ruimte

Direct meer weten: info@extenzio.nl of 036-5235959.

slider1

Eduard Plate is adviseur Retail en Vestigingsplaatsen. Nu o.a. centrummanager Hardenberg, gespreksleider, retail management Greenland. Studeerde planologie met marketing specialisatie, daarna Eurowoningen, Wehkamp, Experian (MOSAIC), Sanoma en Audax, waar hij o.a. directeur van de AKO boekenwinkels was, inclusief AKO.nl en Schiphol retail management. Expertise: marketing, vestigingsplaatsen, organisaties in kracht zetten, publiek private samenwerking, leefstijlen, lokale DNA, big data toepassen

Nathan Rozema is onderzoeker en concept ontwikkelaar. Studeerde geografie, oprichter van Labyrinth Onderzoek en Advies. Expertise: onderzoek, wijkeconomie, allochtonen, participatie, gebiedsontwikkeling, ondernemerschap, wonen, concept ontwikkeling in vastgoed. Oprichter Labyrinth Academy met trainingsprogramma’s Geldstromen in de wijk, Geldstromen in je winkelstraat, Traffic met social media

Contact:Email naar: eduard@eduardplate.nl  Nieuwe problemen vragen nieuwe oplossingen!

Eduard Plate

Nieuw: Extabs, onderzoek wordt opgeleverd inclusief gebruiksklare webapplicatie, gericht op de gewenste toepassingen. Bijvoorbeeld consumenten database met winkelvoorkeuren, winkelvoorkeuren per regio, klantendatabase t.b.v loyalty programma’s, prospectdatabse t.b.v. bedrijfsvestigingen.